Klachten – Praktijk voor Podotherapie J.J. Paulus – Amsterdam

Praktijk voor Podotherapie J.J. Paulus

Klachten

Uw podotherapeut behandelt uw gezondheidsklachten zo goed mogelijk. Met volle inzet. Dit gebeurt in overleg met u en uitsluitend met uw toestemming.Bent u tevreden? Vertel het ons of anderen!
Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U heeft klachten over de behandeling. U heeft een aantal mogelijkheden om uw klacht te uiten:

  1. U bespreekt uw klacht met uw podotherapeut. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een derde partij inschakelen.
  2. Een derde partij inschakelen U legt uw klacht schriftelijk voor aan de Patiënten Advies Commissie van de NVvP. Deze commissie bestaat uit een aantal podotherapeuten aangesloten bij de NVvP.  Dien uw klacht in door middel van onderstaand klachtenformulier. De Patiënten Advies Commissie brengt u geen kosten in rekening voor het behandelen van uw klacht.
  3. U bent nog niet tevreden? Mocht inschakeling van de Patiënten Advies Commissie niet tot een oplossing hebben geleid, dan schakelt u de Landelijke Klachtencommissie voor Paramedici in.
  4. U wilt een bindende uitspraak? De Patiënten Advies Commissie en de Landelijke Klachtencommissie voor Paramedici hebben een bemiddelende rol en kunnen geen bindende uitspraak doen. Als u echter een bindende uitspraak wenst, kunt u een andere procedure volgen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij een patiënten- of consumentenorganisatie.
    Voor meer informatie en eventueel een (personlijk) advies kunt u terecht op de website van Adviespunt Zorgbelang.
  5. Hulp bij het indienen van uw klacht In iedere regio is een patiënten- en/of consumentenorganisatie gevestigd die aangesloten is bij de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie.

Klachtenformulier